BAN CHÍNH TRỊ VÀ CÔNG TÁC SINH VIÊN

- Cơ quan đảm nhiệm công tác Đảng, công tác chính trị hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Nhà trường, chỉ đạo và hướng dẫn nghiệp vụ của cơ quan Chính trị cấp trên.

- Tổ chức giáo dục chính trị, pháp luật quản lý tư tưởng, nắm chắc tình hình chính trị nội bộ, có kế hoạch bồi dưỡng kịp thời.

- Hướng dẫn các cấp ủy chi bộ tiến hành các nội dung, biện pháp xây dựng  tổ chức đảng, cấp ủy chi bộ trong sạch vững mạnh.

- Quản lý số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp, có biện pháp sử dụng, bồi dưỡng, đào tạo nguồn cán bộ. đề xuất với Đảng ủy nội dung, biện pháp xây dựng, quản lý, sử dụng bồi dưỡng đào tạo nguồn cán bộ.

- Phối hợp với cấp ủy, chính quyền các đoàn thể địa phương, cơ quan đơn vị có liên quan nơi đóng quân, thực hiện công tác dân vận, xây dựng cơ sở chính trị ở địa phương vững mạnh.

- Hướng dẫn xây dựng các tổ chức quần chúng hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, thực hiện qui chế dân chủ cơ sở.

- Chăm lo xây dựng môi trường văn hóa, lành mạnh nâng cao đời sống tinh thần, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

- Tổng hợp kết quả học tập, rèn luyện và phân loại HS-SV theo định kỳ.

ĐĂNG KÝ HỌC NGHỀ

Họ tên
Điện Thoại
Chọn nghề

 

  LIÊN HỆ NHÂN VIÊN TƯ VẤN   

 LỊCH HỌC KHOA ĐIỆN TỬ

 

 LỊCH HỌC KHOA CƠ KHÍ

TruongCaoDangNgheSo5BoQuocPhong TruongCaoDangNgheSo5BoQuocPhong TruongCaoDangNgheSo5BoQuocPhong

Liên quan

Tin xem nhanh