PHÒNG TÀI CHÍNH

Thượng tá CN Huỳnh Tấn Trung - - Phó trưởng phòng

- Cơ quan tham mưu cho Đảng uỷ và Ban Giám hiệu về công tác Tài chính và chịu sự chỉ đạo về nghiệp vụ của cơ quan Tài chính cấp trên; tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ tài chính và các nhiệm vụ khác được giao.

- Lập kế hoạch dự toán cân đối thu, chi theo nhiệm vụ kế hoach hằng năm của Nhà trường; tổ chức thực hiện và báo cáo cơ quan cấp trên.

- Hằng năm soạn thảo, bổ sung, điều chỉnh quy chế chi tiêu nội bộ phù hợp tình hình nhiệm vụ.

- Tổ chức quản lý các nguồn thu, chi chặt chẽ, thanh quyết toán kinh phí, tổng hợp báo cáo quyết toán  đúng thời gian quy định.

- Quản lý tài sản, tài chính, nguồn vốn, thực hành chủ trương tiết kiệm,  chống lãng phí, thất thoát tài sản công.

- Báo cáo công tác tài chính theo định kỳ cho Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường. Thực hiện tổng quyết toán hằng năm đối với cơ quan nghiệp vụ cấp trên.

ĐĂNG KÝ HỌC NGHỀ

Họ tên
Điện Thoại
Chọn nghề

 

  LIÊN HỆ NHÂN VIÊN TƯ VẤN   

 LỊCH HỌC KHOA ĐIỆN TỬ

 

 LỊCH HỌC KHOA CƠ KHÍ

TruongCaoDangNgheSo5BoQuocPhong TruongCaoDangNgheSo5BoQuocPhong TruongCaoDangNgheSo5BoQuocPhong

Tin xem nhanh