PHÒNG ĐÀO TẠO

1. Trung tá LÊ QUỐC DANH - Trưởng phòng

2.. Thiếu tá CN VŨ TRƯỜNG THỊNH - Phó Trưởng phòng

Phòng đào tạo thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu sau:

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy hằng năm và kế hoạch đào tạo dài hạn của nhà trường.

- Lập kế hoạch tổ chức tuyển sinh, thi tốt nghiệp, công nhận và cấp bằng, chứng chỉ nghề; tổ chức khai giảng, bế giảng, thực hành, hội thảo, hội thi, hội nghị về công tác đào tạo. Lập kế hoạch và tổ chức xây dựng chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề.

- Quản lý tình hình số lượng, chất lượng đội ngũ giáo viên.

- Quản lý ngân hàng đề thi, quản lý kết quả học tập, rèn luyện của học sinh, sinh viên, kiểm tra, thi, thanh kiểm tra theo qui định. Quản lý cơ sở vật chất, thanh kiểm tra quá trình đào tạo.

- Là Thư ký Hội đồng đào tạo và Hội đồng kiểm định chất lượng đào tạo.

- Thực hiện các công việc đánh giá chất lượng các hoạt động dạy nghề; thống kê, báo cáo theo quy định của cơ quan quản lý cấp trên và của Hiệu trưởng.

- Tham mưu cho Ban Giám hiệu về phát triển đào tạo; mua sắm các trang thiết bị phục vụ đào tạo; xây dựng các dự án nâng cao năng lực dạy nghề.

- Xây dựng kế hoạch, định mức học phí, huấn luyện quân sự hàng năm.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

ĐĂNG KÝ HỌC NGHỀ

Họ tên
Điện Thoại
Chọn nghề

 

  LIÊN HỆ NHÂN VIÊN TƯ VẤN   

 LỊCH HỌC KHOA ĐIỆN TỬ

 

 LỊCH HỌC KHOA CƠ KHÍ

TruongCaoDangNgheSo5BoQuocPhong TruongCaoDangNgheSo5BoQuocPhong TruongCaoDangNgheSo5BoQuocPhong

Liên quan

Tin xem nhanh