PHÒNG HÀNH CHÍNH - HẬU CẦN

 

1. Đại úy CN Nguyễn Quang Minh - Trưởng Phòng

Chức năng nhiệm vụ:

- Cơ quan tham mưu giúp Ban Giám hiệu triển khai thực hiện các mặt công tác quân y, quân trang, doanh trại, điện nước, xăng dầu, kho tàng, văn thư lưu trữ, bảo vệ, hành chính khác.

- Tổ chức xây dựng kế hoạch, đảm bảo hậu cần, đảm bảo an toàn cơ quan đơn vị, thực hiện nề nếp chính qui, quản lý kỷ luật trong Nhà trường.

- Quản lý cơ sở vật chất; trang thiết bị, kiểm kê, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

- Sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm các mặt công tác hành chính, xây dựng cơ quan thực hiện phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác”.

- Cơ quan tham mưu giúp Hiệu trưởng quản lý và tổ chức thực hiện mọi mặt công tác bảo đảm kỹ thuật đối với trang bị kỹ thuật và trang thiết bị dạy nghề của Nhà trường.

- Xây dựng kế hoạch phòng chống cháy nổ, phòng chống lụt bão, cứu hộ, cứu nạn; quản lý tài sản mua sắm trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ cho công tác đào tạo của Nhà trường.

- Nắm chắc tình hình số lượng, chất lượng trang bị kỹ thuật, kho tàng của Nhà trường để khai thác hiệu quả an toàn, tiết kiệm.

- Duy trì công tác sửa chữa bảo dưỡng kỹ thuật định kỳ theo qui định, thực hiện nền nếp chính quy, xây dựng cảnh quan môi trường trong các khu kỹ thuật. Tổ chức kiểm kê định kỳ; thường xuyên thực hiện tốt Cuộc vận động giữ tốt, dùng bền, an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông.

ĐĂNG KÝ HỌC NGHỀ

Họ tên
Điện Thoại
Chọn nghề

 

  LIÊN HỆ NHÂN VIÊN TƯ VẤN   

 LỊCH HỌC KHOA ĐIỆN TỬ

 

 LỊCH HỌC KHOA CƠ KHÍ

TruongCaoDangNgheSo5BoQuocPhong TruongCaoDangNgheSo5BoQuocPhong TruongCaoDangNgheSo5BoQuocPhong

Liên quan

Tin xem nhanh