Thông báo về việc nhận bằng, chứng chỉ

THÔNG BÁO

Về việc nhận bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp và chứng chỉ sơ cấp

         Thực hiện Chủ trương của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về việc giải thể Trường Cao đẳng nghề số 5. Hiện nay, Nhà trường đang thực hiện các thủ tục để giải thể, bàn giao theo kế hoạch của Bộ Quốc phòng trong tháng 10/2022.

         Vì vậy, Trường Cao đẳng nghề số 5 thông báo cho tất cả HSSV đã tốt nghiệp các khóa học nhưng chưa nhận bằng, chứng chỉ đến tại Phòng Đào tạo của trường để nhận. Thời gian nhận từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/9/2022. Sau thời gian trên, Nhà trường sẽ bàn giao cho các cơ quan theo qui định.

         Mọi chi tiết liên hệ Phòng Đào tạo ( Cô Loan)

https://docs.google.com/document/d/158vscoPR6CRSSYXEeNMyjmMpWzQq-5qg/edit?usp=sharing&ouid=103486599890184389750&rtpof=true&sd=true

ĐĂNG KÝ HỌC NGHỀ

Họ tên
Điện Thoại
Chọn nghề

 

  LIÊN HỆ NHÂN VIÊN TƯ VẤN   

 LỊCH HỌC KHOA ĐIỆN TỬ

 

 LỊCH HỌC KHOA CƠ KHÍ

TruongCaoDangNgheSo5BoQuocPhong TruongCaoDangNgheSo5BoQuocPhong TruongCaoDangNgheSo5BoQuocPhong

Tin xem nhanh