CÁC PHÒNG BAN

BAN GIÁM HIỆU
Quyết định các biện pháp để thực hiện chủ tr­ương, nhiệm vụ, quyền hạn của nhà trường theo quy định tại các Điều 6 và 7 của Điều lệ này
PHÒNG ĐÀO TẠO
Lập kế hoạch tổ chức tuyển sinh, thi tốt nghiệp, công nhận và cấp bằng, chứng chỉ nghề; tổ chức khai giảng, bế giảng, thực hành, hội thảo, hội thi, hội nghị về công tác đào tạo. Lập kế hoạch và tổ chức xây dựng chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề.
BAN CHÍNH TRỊ VÀ CÔNG TÁC SINH VIÊN
Cơ quan đảm nhiệm công tác Đảng, công tác chính trị hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Nhà trường, chỉ đạo và hướng dẫn nghiệp vụ của cơ quan Chính trị cấp trên.
PHÒNG HÀNH CHÍNH - HẬU CẦN
Cơ quan tham mưu giúp Hiệu trưởng quản lý và tổ chức thực hiện mọi mặt công tác bảo đảm kỹ thuật đối với trang bị kỹ thuật và trang thiết bị dạy nghề của Nhà trường
PHÒNG TÀI CHÍNH
Cơ quan tham mưu cho Đảng uỷ và Ban Giám hiệu về công tác Tài chính và chịu sự chỉ đạo về nghiệp vụ của cơ quan Tài chính cấp trên; tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ tài chính và các nhiệm vụ khác được giao.

ĐĂNG KÝ HỌC NGHỀ

Họ tên
Điện Thoại
Chọn nghề

 

  LIÊN HỆ NHÂN VIÊN TƯ VẤN   

 LỊCH HỌC KHOA ĐIỆN TỬ

 

 LỊCH HỌC KHOA CƠ KHÍ

TruongCaoDangNgheSo5BoQuocPhong TruongCaoDangNgheSo5BoQuocPhong TruongCaoDangNgheSo5BoQuocPhong

Tin xem nhanh